Handlingsplan for arbeid med elevenes skolemiljø

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Nulltoleranse mot mobbing.

Informasjon til elever og foreldre

Utdanningsdirektoratet har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1. august 2017. De har også lagt ut informasjon til elever og foreldre på sine nettsider: Udir.no

Rettigheter

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har og hva man kan gjøre om man opplever mobbing.

Hva skal skolen gjøre?

Utdanningsdirektoratet har også lag ut informasjon om hva skolen skal gjøre for å oppdage og bekjempe mobbing og mistrivsel på Udir.no