Rektor og ledelse

Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder. Med seg på laget har han assisterende rektor, utviklingsleder, grunnskoleleder og 5 avdelingsledere.

Rektor og ledelse

Per Hedum - rektor

Ole-Petter Almås - assisterende rektor

Anne Berge - Utviklingsleder

Agnar Hattestad - Grunnskoleleder

Matz Antonsen - fungerende grunnskoleleder

Avdelingsledere

Jan Dahlslie - Avdelingsleder for bygg- og anleggsfag/design og håndverk

Rune Johnsen - Avdelingsleder for restaurant og matfag/service og samferdsel

Mona Linneberg - Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring

Britt Nordgård - Avdelingsleder for SSP Realfag

Bjørn Henriksen - Avdelingsleder for SSP Filologiske fag 

Her kan du se skolens organisasjonskart

Kontaktpersoner

Per Hedum

Per Hedum

Rektor

Mobiltelefon: 905 37 896

E-post per.hedum@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 11

Ole-Petter Almås

Assisterende rektor

E-post Ole-Petter.Almas@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 13

Matz Andre Antonsen

Grunnskoleleder

E-post Matz.Andre.Antonsen@vestby.vgs.no

Tlf: 905 74 595

Jan Dahlslie

Avdelingsleder BA/DH

E-post jan.dahlslie@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 38 00

Rune Johnsen

Rune Johnsen

E-post rune.johnsen@vestby.vgs.no

Personalportrett

Mona Linneberg

Avdelingsleder TO

E-post mona.linneberg@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 51

Britt Nordgård

Avd.leder SSP realfag

E-post britt.nordgard@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 61

Bjørn Henriksen

E-post Bjorn.Henriksen@vestby.vgs.no