Organisasjonskart

Slik er Vestby vgs organisert. Klikk i kartet for mer informasjon og kontaktinfo.

Pop-up One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tristique volutpat est, fermentum posuere ligula pretium egestas. Cras id justo nibh, at laoreet nisi. Quisque accumsan faucibus malesuada. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla posuere molestie tincidunt. Maecenas vestibulum neque in lectus ullamcorper in accumsan lectus consequat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam egestas posuere lorem, ut accumsan sem rhoncus vel. Nulla eu justo metus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tristique volutpat est, fermentum posuere ligula pretium egestas. Cras id justo nibh, at laoreet nisi. Quisque accumsan faucibus malesuada. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla posuere molestie tincidunt. Maecenas vestibulum neque in lectus ullamcorper in accumsan lectus consequat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam egestas posuere lorem, ut accumsan sem rhoncus vel. Nulla eu justo metus.

Back to links
Back to links
Rektor
E-post: per.hedum@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 11
Mobil: 905 378 96
 • Skolens øverste ansvarlige
 • Representerer skolen utad
 • Særlig fokus på strategisk langsiktig pedagogisk og økonomisk utvikling
 • Personalansvar for andre ledere
Back to links
Back to links
Assisterende rektor
E-post: ole.petter.almas@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 13
Mobil: 930 08 412
 • Rektors stedfortreder
 • Ansvar for eksamen og inntak
 • Ansvar for inntak
 • Personalansvar for IKT-avdelingen, bibliotek og IKT-koordinator/timeplanansvarlig
 • SATS-ansvarlig
 • Ansvar for elevdokumentasjon
Back to links
Back to links
Grunnskoleleder
E-post: agnar.hattestad@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 38 21
Mobil: 952 44 752
 • Ansvar for all grunnskoleopplæring
 • Ansvar for fagskolen
 • Ansvar knutepunktkoordinator
 • Direkte personalansvar for avd.leder Noreveien, Sole og Catosenteret
 • Ansvar miljøarbeidertjenesten vgs
Organisasjonskart for Grunnskoleavdelingen
Back to links
Back to links
Utviklingsleder
E-post: anne.berge@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 62
Mobil: 452 36 867
 • Overordnet ledelse av skoleutvikling
 • Samordner arbeid med IKO, Ny Giv, FYR og R-elev
 • Leder IKO-team
 • Ansvar for rådgivertjenesten, tverrfaglig team og karriereveileder
 • Profilering av skolen utad
Back to links
Back to links
Avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk/design og håndverk
E-post: jan.dahlslie@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 38 00
Mobil: 952 56 377
 • Personalansvar lærere
 • Budsjettansvar avdeling
 • Leder skoleutvikling og internasjonalisering egne avdelinger
 • HMS-ansvar egen avdeling
 • Faglig og pedagogisk ansvar
Back to links
Back to links
Avdelingsleder restaurant og matfag/service og samferdsel
E-post: rune.johnsen@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 37
Mobil: 948 86 393
 • Personalansvar lærere
 • Budsjettansvar avdeling
 • Leder skoleutvikling og internasjonalisering egne avdelinger
 • HMS-ansvar egen avdeling
 • Faglig og pedagogisk ansvar
Back to links
Back to links
Avdelingsleder tilrettelagt opplæring
E-post: mona.linneberg@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 51
Mobil: 452 30 765
 • Personalansvar lærere
 • Budsjettansvar avdeling
 • Leder skoleutvikling på egen avdeling og internasjonalisering for hele skolen
 • HMS-ansvar egen avdeling
 • Faglig og pedagogisk ansvar
Back to links
Back to links
Avdelingsleder SSP filologiske fag
E-post: bjorn.henriksen@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 12
Mobil: 476 66 066
 • Personalansvar lærere
 • Budsjettansvar avdeling
 • Leder skoleutvikling og internasjonalisering egne avdelinger
 • HMS-ansvar egen avdeling
 • Faglig og pedagogisk ansvar
Back to links
Back to links
Avdelingsleder SSP realfag og kroppsøving
E-post: britt.nordgard@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 61
Mobil: 990 41 384
 • Personalansvar lærere
 • Budsjettansvar avdeling
 • Leder skoleutvikling og internasjonalisering egne avdelinger
 • HMS-ansvar egen avdeling
 • Faglig og pedagogisk ansvar
Back to links
Back to links
Timeplanlegger/
IKT-koordinator
E-post:
jan.otterstad@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 03
 • Legger timeplan etter føringer
 • Ansvarlig for koordinering/kursing av It`s Learning-pedagogisk verktøy
 • Oppdatering av hjemmesiden
IT-leder
 
E-post:
bjarne.andresen@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 72
Mobil: 928 50 884
 • Ansvar for daglig drift av admin- og elevnett
 • Ansvar for sikkerhetsnivå og strategi IT-området
 • Ansvar for kopisystemer
 • Ansvar for telefonisystemer
Kontorleder
 
E-post:
lill-ann.roykenes@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 14
 • Personalansvar kontoransatte
 • Arkivansvarlig
 • Ansvar for lønn, regnskap og budsjettlegging/følge opp økonomi
 • HMS-ansvar egen avdeling
Driftsleder
 
E-post:
berit.rustad@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 99
Mobil: 993 22 441
 • Ansvar for drift og vedlikehold av skolen
 • Ansvar for renhold
 • Ansvar for vaktmestertjeneste
 • Samarbeid med foretaket i AFK
Back to links
Back to links
Bibliotekar
 
E-post:
mona.olsen@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 70
 • Ansvar for skolebiblioteket, vedlikehold og innkjøp
 • Ansvar for opplæring av elever og lærere på biblioteket
 • Ansvar for organisering og innkjøp av frie læremidler
Karriereveileder
 
E-post:
line.riisnas@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 24
Mobil: 911 67 395
 • Ansvar for veiledning av skolens elever vedr. studie- og yrkesvalg
 • Ansvar for «markedsføring» av skolens tilbud i samarbeid med utviklingsleder og avdelingsledere
 • Ansvar for kontakt med rådgiverne i u.skolene
 • Ansvar for info til grunnskolen via Utdanningsvalg, Åpen skole etc
Sos.ped. rådgiver SSP/3PB/DH
E-post:
pia.roaas@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 21
Mobil: 930 36 890
 • Ansvar for sosialpedagogisk rådgivning av elever ved behov
 • Ansvar for saksbehandling vedr. spesialundervisning o.l.
 • Ansvar for kontakt med PPT, Skolehelse, foresatte etc
 • Leder av tverrfaglig team
 • Delta i IKO arbeid
Sos.ped.rådgiver BA/RM/SS
E-post:
helge.overvik@vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 22
Mobil: 957 82 620
 • Ansvar for sosialpedagogisk rådgivning av elever ved behov
 • Ansvar for saksbehandling vedr. spesialundervisning o.l.
 • Ansvar for kontakt med PPT, Skolehelse, foresatte etc
 • Delta i tverrfaglig team
 • Delta i IKO arbeid
 • OT-kontakt
Verneleder og miljøarbeider
E-post:
emma.sofie.blekastad@ vestby.vgs.no
Tlf: 64 98 37 04
Mobil: 910 02 991
 • Elevrådskoordinator
 • Være til stede sammen med elevene i skolens fellesarealer inne og ute.
 • Organisere trivselstiltak ved skolen i samarbeid med SMU og elevråd.
 • Samarbeide med skolens ledelse, pedagogisk personell, helsetjenesten, rådgivertjenesten og assistenter.
Back to links
Back to links
Helsesøster
Tlf: 64 98 37 23
Mobil: 932 14 994
Helsesøster
Tlf: 64 98 37 23
Mobil: 474 69 038
 • Kan gi elevene råd, veiledning og samtale i forhold til bekymringer og stress i hverdagen, familieproblemer, konflikter, kroppslige plager, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, rus m.m.
 • Kan ved behov bistå med henvisning til spesialhelsetjenesten
 • Deltar i tverrfaglig team på skolen og samarbeider tett med rådgivertjenesten, miljøarbeider og øvrig skolepersonell
Back to links
Back to links
Rektor
Ass. rektor
Grunnskoleleder
Utviklingsleder
Stabsfunksjoner
Avdelings- leder
bygg- og anleggsteknikk/
design og håndverk
Avdelings- leder
restaurant
og matfag/
service og samferdsel
Avdelings- leder
tilrettelagt opplæring
Avdelings- leder
SSP
filologiske fag
Avdelings- leder
SSP
realfag og kroppsøving
Ped støtte
Skolehelsetjenesten