Siste nytt

Vestby vgs søker oppdrag

Vestby videregående skole søker oppdrag for skoleåret 2014/15

Skolen påtar seg oppdrag som ligger innenfor læreplanmålene til elevene på avdeling for bygg- og anleggsfag, og restaurant- og matfag etter skriftlig søknad.

I den grad det er praktisk mulig, vil ideelle organisasjoner bli prioritert. Søknad om byggeoppdrag må vedlegges tegninger.

Dersom du er interessert, bes du sende søknad pr. e-post til post@vestby.vgs.no.

Nyhetsarkiv »

Kalender

Det er for tiden ingen aktiviteter. Se hele kalenderen »