"Hurtigbehandling" av klager på standpunktkarakter og eksamen

Standpunktkarakterer: Av hensyn til elever som har søkt universitet/høgskole tilbyr Akershus fylkeskommune en ordning med klagebehandling av standpunkt-karakter før innsendingsfrist av eventuell endret vitnemål til Samordna opptak. Dette gjelder kun for klager fra vg2 yrkesfaglige program, vg3-elever i studieforberedende utdanningsprogram og elever fra påbygging til generell studiekompetanse. Enkelte elever må påregne kortere klage frist dersom de ønsker at klagen behandles i «hurtigklagebehandlingen». Klagenemnda behandler slike klager i slutten av juni. Alle skolene har plikt til å legge til rette for at denne ordningen kan gjennomføres.

Standpunktkarakterene publiseres senest klokken 09.00 onsdag 7. juni. Frist for å levere klage som skal være med på hurtigbehandling er fredag 9. juni klokken 12.00. Fristen på 10 dager utløper 17. juni.

Eksamen: Hurtigklagesensur for sentralt gitt skriftlig eksamen: klagen må være levert skolen senest fredag 23. juni klokken 12.00. Klagen levers skriftlig (ikke eget skjema) og sendes post@vestby.vgs.no eller leveres på kontoret. Det må komme frem at det klages på skriftlig sentralt gitt eksamen, hvilket fag og hvem som klager. Be faglærer om råd før du klager. Ved klage kan karakteren bli stående, settes opp eller settes ned.