Utstyrsliste skoleåret 2016/2017

Elevene får låne skolebøker på skolen, her er en oversikt over utstyr elevene selv må bekoste på de ulike programmene. Trykk på din studieretning for å hoppe direkte til riktig liste.

Bygg- og anleggsteknikk

Design og håndverk

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Studiespesialiserende

Bygg- og anleggsteknikk

VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Personlig verneutstyr som elevene må ha:

 • Arbeidstøy, vernesko, hjelm og hørselsvern. (Dette kan kjøpes på skolen ved skolestart – pris ca kr 1500,-)

Nødvendig verktøy som elevene må ha/kjøpe:

 • 1 stk. snekkerhammer 16 oz
 • 1 stk. vinkel
 • 1 stk. spikerbelte m/hammerholder i stål
 • 1 stk. snekkersag
 • 1 stk. meterstokk
 • 1 stk. tømmerblyant

Div. skolemateriell:

 • 1 stk. forelesningshefte m/ruter A4
 • 2 stk. ringperm 7 cm, A4 og skilleark

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG2 BYGGTEKNIKK


Elevene får kr. 1800,- i stipend fra Statens Lånekasse. Søk straks skoleplass er tildelt.

Personlig verneutstyr som elevene må ha:

 • Arbeidstøy, vernesko, hjelm og hørselsvern. (Dette kan kjøpes på skolen ved skolestart – pris ca kr 1500,-).

Egenandel for sertifikat i varme arbeider kr. 400,-

Nødvendig verktøy som elevene må ha/kjøpe:

 • 1 stk. snekkerhammer 16 oz
 • 1 stk. vinkel
 • 1 stk. spikerbelte m/hammerholder i stål
 • 1 stk. snekkersag
 • 1 stk. meterstokk
 • 1 stk. tømmerblyant
 • 3 stk. stemjern 12-15 med mer og 20 med mer (Kvalitet ”Stanley” eller ”Sandvik”)

Tegneutstyr:

 • Passer m/forlenger, viskelær og blyant H2 og H4

Div. skolemateriell:

 • 1 stk. forelesningshefte m/ruter A4
 • 1 stk. ringperm 7 cm, A4 og skilleark Lommekalkulator TI 30X II Solar eller TI 30X IIB

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG2 KLIMA, ENERGI OG MILJØ

Div. skolemateriell:

 • 1 stk. Collegeblokk m/ruter A4
 • 1 stk. Collegeblokk m/linjer A4
 • 1 stk. ringperm A4, m/skillekort
 • Kalkulator TI 30X IIB

Tegneutstyr:

 • Sanitærsjablong Linex 1135S
 • Reduksjonsstav, skala 1:50 osv.
 • Tegneblyanter 0,7 mm og 0,5 mm
 • Hullsjablong m/hull 1-22 mm

Personlig verneutstyr som elevene må ha:

 • Arbeidstøy, vernesko, hjelm og hørselvern.

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

Design og håndverk

VG2 FRISØR

Skolemateriell:

 • Startpakke (koffert med alle nødvendige frisørartikler og modellhoder) kjøpes på skolen pris ca. kr 4652,-
 • 1 stk. ringperm
 • Skrivesaker ( gode blyanter, fargeblyanter, linjal og passer )
 • Helsesko ( kun til bruk i salongen)

Tøy til ute- og inne aktiviteter i kroppsøving.

Restaurant- og matfag

VG1 RESTAURANT- OG MATFAG

Utstyr:

 • Arbeidstøy (kjøpes på skolen) pris ca kr 2200,-
 • Knivmappe (kjøpes på skolen) pris kr 1500,-

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG1 RMY

Utstyr:

 • Arbeidstøy (kjøpes på skolen) pris ca kr 2200,-
 • Knivmappe (kjøpes på skolen) pris kr 1500,-

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG2 KOKK OG SERVITØRFAG

Utstyr:

 • Arbeidsklær og arbeidssko kjøpes på skolen pris ca kr 1300,- (De som har arbeidstøy fra Vg1 kan bruke dette på kjøkkenet i tillegg må de ha servitørtøy)
 • Knivsett 4 kniver m/mappe (kjøpes på skolen)pris ca kr 1500,- (De som har knivesett fra Vg1 kan bruke dette)

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG2 MATFAG

Utstyr:

 • Arbeidsklær (2 sett) og arbeidssko (1 sett) kjøpes på skolen pris ca kr 1300,-
 • Knivsett 4 kniver m/mappe (kjøpes på skolen)pris ca kr1500,-
 • (Elever som har kokketøy og kniver fra grunnkurs kan bruke dette)

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

Service og samferdsel

VG1 SERVICE OG SAMFERDSEL

Div. skolemateriell:

 • Skriveblyant og kulepenn
 • Linjal
 • Leksebok
 • Annet utstyr kjøpes etter avtale med faglærere

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG2 SERVICE OG SAMFERDSEL

Div. skolemateriell:

 • Skriveblyant og kulepenn
 • Linjal
 • Leksebok
 • Annet utstyr kjøpes etter avtale med faglærere

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG2 Transport og logistikk

Utstyr:

 • Arbeidstøy (kjøpes på skolen) ca kr. 1000,-
 • Egne vernesko

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

Studiespesialiserende

VG1 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Div. skolemateriell:

 • Skriveblyant og kulepenn
 • Linjal
 • Leksebok

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Div. skolemateriell:

 • Skriveblyant og kulepenn
 • Linjal

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

VG3 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Div. skolemateriell:

 • Skriveblyant og kulepenn
 • Linjal

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.

3. PÅBYGGINGSÅR

Div. skolemateriell:

 • Skriveblyant og kulepenn
 • Linjal

Tøy og sko til ute- og inneaktiviteter i kroppsøving.