Heldagsprøveplan

Når heldsgsprøveplanen for våren 2019 er klar vil det kommer mer informasjon.

Kontaktperson

Ole-Petter Almås

Assisterende rektor

E-post Ole-Petter.Almas@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 13