Heldagsprøveplan

Når neste heldagsprøveperiode er planlagt vil vi legge ut mer informasjon.

Kontaktperson

Ole-Petter Almås

Assisterende rektor

E-post Ole-Petter.Almas@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 13