Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø.

SMU på Vestby vgs 2016/2017 består av:

Folkevalgte:

Karl Edvin Moksnes (KrF)
Leder av SMU

Suad Abdi Farah (MDG)
Nestleder av SMU

Fra skolen:

Ledelse:

Per Hedum
Rektor

Anne Berge
Utviklingsleder

Matz Antonsen
Grunnskoleleder

Tilsatte:

Marit Aschehoug
Lærer

Dag Johansen
Lærer

Vernelder for elever:

Emma Blekastad
Miljøarbeider/vernelder for elever/elevrådskontakt

Fra elevrådet:

Max Legvold Jensen (1BAB)
Medlem

Astrid Randem Lunde (3STF)
Medlem