Lokalt eksamensreglement

Lokalt tillegg til eksamensreglementet fra Akershus fylkeskommune. Se forøvrig "Retningslinjer for eksamensgjennomføring i AFK".

 Gjennomføring av eksamen 

 

 • Eksamen starter 09.00 hvis ikke annen beskjed er gitt. Oppmøte senest 30 minutter før.
 • Eksamenskandidatene skal alltid følge de anvisninger eksamensvakten gir.
 • Jakker, vesker og bagger samles ved eksamensvakten. Mobiltelefoner skal ligge avslått i veske/bag/jakke.
 • All kommunikasjon med andre er forbudt. Alle spørsmål rettes til eksamensvakt.
 • Forlat aldri plassen uten tillatelse fra vakt
 • Lufting foregår en-og-en. Eksamensvakt eller annen tilkalt person skal følge kandidatene.
 • Tillatte hjelpemidler står på eksamensoppgaven. Nettbrett, mobiltelefon, smartklokker, MP3-spiller, IPod og liknende er ikke tillatt hjelpemiddel.
 • IKKE skriv navnet ditt noe sted i besvarelsen, kun eksaminandnummer.
 • Alle ark skal være påført eksaminandnummer, fagnavn og fagkode. Arkene skal nummereres.
 • Du skal ikke forlate eksamenslokalet før eksamensvakten gir klarsignal.
 • Digital levering i de fag dette gjelder: se egen bruksanvisning.
 • Eksamensoppgaven (oppgaveheftet) skal leveres inn.

 

 • Fravær grunnet sykdom må alltid dokumenteres av lege.

 

PC/Internett

 

 • Eksamenskandidaten er selv ansvarlig for at PC og programvare er oppdatert og uten feil og mangler og at den er kompatibel mht. til levering av besvarelser i https://pgsa.udir.no.
 • Internett skal ikke kunne være tilgjengelig. Er det tilgjengelig skal det meldes ifra til eksamensvakt. Se nedenfor for nettsider som er tillatt tilgjengelig. Å ikke si ifra betraktes som fusk eller forsøk på fusk. Eksamensbesvarelsen kan da bli annullert. Eventuelle SIM-kort skal være tatt ut av PC før eksamensdagen. PC skal kun ha tilgang til elevnettverket. Eleven skal bruke eget brukernavn og passord. Å benytte andres brukernavn/passord er å betrakte som fusk ved eksamen.
 • Vakter og andre ansatte ved skolen kan når som helst be om å kontrollere PC, jakker og vesker eleven har på og ved arbeidsplassen. Slik kontroll inkluderer blant annet oppsett av Internettinnstillinger og tilgjengelig programvare. Dersom elever motsetter seg kontroll vil det bli betraktet som fusk.

 

Nettsider som er tilgjengelig ved eksamen: 

 

PAS: PAS - Prøveadministrasjon

PGSC: PGS - Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

PGSA: PGS - Eksamen

Udir: Utdanningsdirektoratet

Bokmålsordboka/Nynorskordboka: Offisielle ordbøker fra Språkrådet

EveryonePrint: EveryonePrint

NDLA: Norsk Digital LæringsArena

Ordnett: Ordnett

Atekst: Atekst

Britannica: Britannica

SNL: Store Norske Leksikon

Lexin: Ordbøker på nett

Lovdata: lovdata.no

 

Utskrift

 Gjelder fag med todelt eksamen og i lokalt gitt skriftlig eksamen:

 

Forlenget tid til eksamen i fag med todelt eksamen

Ved 4-timers eksamen med fordeling 1,5 + 2,5 timer:

 • Del 1: 1,5 timer + 25 minutter for elever med ekstra tid
 • Del 2: 2,5 timer + 35 minutter for elever med ekstra tid Hvis ikke kandidaten bruker hele tilleggstiden på del 1 overføres denne til del 2.

Ved 5-timers eksamen med fordeling 2 timer + 3 timer:

 • Del 1: 2 timer + 25 minutter for elever med ekstra tid
 • Del 2: 3 timer + 35 minutter for elever med ekstra tid
  Hvis ikke kandidaten bruker hele tilleggstiden på del 1 overføres denne til del 2.

Ved 5-timers eksamen med fordeling 3 timer + 2 timer:

 • Del 1: 3 timer + 35 minutter for elever med ekstra tid
 • Del 2: 2 timer + 25 minutter for elever med ekstra tid
  Hvis ikke kandidaten bruker hele tilleggstiden på del 1 overføres denne til del 2.

For alle gjelder eksamenstid + 15 minutter til å organisere papirer eller levere oppgaven. Det er ikke tillatt å arbeide med innholdet i prøven i disse 15 minuttene.

 

Tidspunkt for levering av del 1 på todelt eksamen

 

Man kan ikke leverer del 1 før det som står i oppgaveteksten. Elevene med utvidet tid kan velge å levere del 1 når minimumstiden er over og dermed overføre hele ekstratiden til del 2.