Eksamensplan 2017/2018

Eksamen gjennomføres to ganger i året. En gang i november/desember og en i mai/juni.

 

Oppmøte til eksamen og organisert forberedelse i fag som har dette:

Eksamen: Eksamen starter 09.00. Oppmøte senest 30 minutter før.

Organisert forberedelse: Starter 09.00.

Hvis det arrangeres eksamensverksted: 08.10 hvis ikke annen beskjed er gitt.

 

Alle ordinære eleveksamener gjennomføres på våren. Elever som ikke møter til eksamen pga. sykdom eller som har fått karakter 1 i standpunkt eller ordinær eksamen har ny mulighet ved påfølgende høsteksamen. Elevene er da selv ansvarlige for å melde fra til skolen om at de ønsker å meldes opp innen 15. september.

Sentralt gitt eksamen

De aller fleste skriftlige eksamener er sentralt gitt. Disse gjennomføres til samme tidspunkt for alle elever i Norge. Tidspunkter for disse er publisert på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Plan for sentralt gitt eksamen finner du under eksamensplaner på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Offentliggjøring av sentralt gitt skriftlig eksamen våren 2018 er tirsdag 15. mai kl. 09.00 i kantina.

Eksamensdatoer sentralt gitt eksamen: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande  

Lokalt gitt eksamen

Eksamen i matematikk vg1 yrkesfag og norsk vg2 yrkesfag er lokalt gitt.

Dato for lokalt gitt skriftlig eksamen våren 2018:

Offentliggjøring tirsdag 15. mai kl 09.00 i kantina.

Tidspunkt for eksamen settes av eksamenskontoret i AFK.

 

Muntlig/praktisk eksamen

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener er lokalt gitt. Tidspunkt settes av eksamenskontoret i AFK.

Eksamendatoer for muntlig eksamen våren 2018:

Kunngjøres når planen er klar februar/mars 2018.

 

Tverrfaglig praktisk eksamen for Vg2 YF:

Kunngjøres når planen er klar februar/mars 2018.

 

Kontaktperson

Ole-Petter Almås

Assisterende rektor

E-post Ole-Petter.Almas@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 13