Eksamensplan 2016/2017

Eksamen gjennomføres to ganger i året. En gang i november/desember og en i mai/juni.

 

Oppmøte til eksamen og organisert forberedelse i fag som har dette:

Eksamen: Eksamen starter 09.00. Oppmøte senest 30 minutter før.

Organisert forberedelse: Starter 09.00.

Hvis det arrangeres eksamensverksted: 08.10 hvis ikke annen beskjed er gitt.

 

Alle ordinære eleveksamener gjennomføres på våren. Elever som ikke møter til eksamen pga. sykdom eller som har fått karakter 1 i standpunkt eller ordinær eksamen har ny mulighet ved påfølgende høsteksamen. Elevene er da selv ansvarlige for å melde fra til skolen om at de ønsker å meldes opp.

Sentralt gitt eksamen

De aller fleste skriftlige eksamener er sentralt gitt. Disse gjennomføres til samme tidspunkt for alle elever i Norge. Tidspunkter for disse er publisert på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Plan for sentralt gitt eksamen finner du under eksamensplaner på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Offentliggjøring av sentralt gitt skriftlig eksamen våren 2017 er fredag 12. mai kl. 09.00 i kantina.

Oversikt over eksamensdatoer skriftlig eksamen ved Vestby vgs våren 2017 (PDF: 430.2 kB)

Lokalt gitt eksamen

Eksamen i matematikk vg1 yrkesfag og norsk vg2 yrkesfag er lokalt gitt.

Dato for lokalt gitt skriftlig eksamen våren 2017:

Offentliggjøring fredag 12. mai kl 09.00 i kantina.

Eksamen MAT1001 (matematikk vg1 yrkesfag (ikke YSK/TAF)): 1. juni

Eksamen NOR1206 (norsk vg2 yrkesfag (også YSK/TAF)): 2. juni

Muntlig/praktisk eksamen

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener er lokalt gitt.

Eksamendatoer for muntlig eksamen våren 2017:

Vg1 SSP: 14. juni. Offentliggjøring og forberedelse 12. og 13. juni.

Vg2 SSP: 13. juni. Offentliggjøring og forberedelse 9. og 12. juni.

Vg3 SSP: Det er satt av to dager til muntlig eksamen:

Dag 1: 8. juni. Offentliggjøring og forberedelse 6. og 7. juni. Elever dette gjelder informeres via It's learning og kontaktlærer.

Dag 2: 13. juni. Offentliggjøring og forberedelse 9. og 12. juni. Dette gjelder elever som ikke er informert om annen dato via It's learning.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: 13. juni. Offentliggjøring og forberedelse 9. og 12. juni.

Vg1 YF (inkl. YSK/TAF): 14. juni. Offentliggjøring og forberedelse 12. og 13. juni.

Vg2 YF (inkl. YSK/TAF): 14. juni. Offentliggjøring og forberedelse 12. og 13. juni.

3RMY, 3TAF og 4TAF (YSK/TAF på vg3 og vg4): 8. juni. Offentliggjøring og forberedelse 6. og 7. juni.

 

Tverrfaglig praktisk eksamen for Vg2 YF:

Eksamen fordeles utover i perioden 6.-16. juni.

 

Kontaktperson

Ole-Petter Almås

Assisterende rektor

E-post Ole-Petter.Almas@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 13