Privatistkafé

Vestby videregående skole inviterer elever som lurer på å melde seg opp til privatisteksamen til privatistkafé torsdag 16. og torsdag 23. august kl. 17.00 - 20.00.

Til deg som har fått karakteren 1 eller IV i ett eller flere fag til standpunkt eller til eksamen, eller var syk/fraværende av en eller annen dokumentert grunn.

Skolen inviterer deg til privatistkafé torsdag 16. og torsdag 23. august fra kl. 17.00 til kl. 20.00 for veildedning, hjelp til oppmelding til privatisteksamen og påmelding til strukturgrupper frem til eksamen.

Her kommer skolens oppmeldingsansvarlig, faglærere, avdelingsledere og rådgivere til å være til stede for å svare på dine spørsmål.

Merk:

Melder du deg opp første høsten etter at du har gått ut, er eksamen gratis for elever som har fått karakteren 1 -en- eller som var fraværende på eksamen og kan dokumentere dette.

 

Det vil bli enkel bevertning.

 

Kontaktinformasjon:

ole-petter.almås@vestby.vgs.no

Vestby vgs: post@vestby.vgs.no

Vestby vgs telefon: 64 98 37 00

Kontaktperson

Ole-Petter Almås

E-post ole-petter.almas@vestby.vgs.no