Breddeidrett Vestby vgs

For deg som har søkt studiespesialiserende hos oss: vi har noen ledige plasser på plusstilbudet breddeidrett. Fortløpende inntak. Du finner mer informasjon nedenfor.

Du finner mer informasjon om breddeidrettstilbudet her.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema plusstilbud ssp (PDF: 169.6 kB)

Søknadsskjema tilbud ssp 2018-19 (DOC: 329.5 kB)

Utfylt skjema sendes på e-post til post@vestby.vgs.no.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål rettes til avdelingsleder for ssp realfag, Britt Nordgård.

 

 

 

Kontaktperson

Britt Nordgård

Avd.leder SSP realfag

E-post britt.nordgard@vestby.vgs.no

Tlf: 64 98 37 61