Dette blir gøy!

Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) har innvilget søknad fra Vestby videregående skole for sjette året på rad!

I løpet av dette skoleåret skal klasse 2YSK reise til Berlin i 16 dager for å arbeide på hoteller og restauranter. Dette er takket være midler vi søkte fra SIU i juni. Det betyr at de får alt dekket av Senter for Internasjonalisering av Undervisning (SIU) til reise, opphold og ekskursjoner. Før de drar,  vil de få 20 timer med forberedelseskurs utenom skoletid med tema tysk mat og kultur, historie, litt generell språkopplæring og arbeidskultur. 

Vestby videregående har samarbeid med en videregående kokke- og hotellfagsskole i Berlin. Våre elever vil møte de tyske elevene vi skal ha utveksling med senere i skoleåret.

Dette er en fantastisk mulighet for elever til å skaffe seg erfaring og kjennskap til hvordan de arbeider på tyske hoteller og restauranter.

Etter oppholdet får elevene, som har gjennomført kravene SIU setter, utdelt EUROPASS som kan vedlegges jobbsøknader. EUROPASS teller mye i arbeidslivet både i Norge og Tyskland.