Lokal skolerute for Vestby vgs 2016/2017

 • Høstferie - f.o.m. 3. oktober  t.o.m. 7. oktober 2016
 • Plandag - fredag 25. november 2016 (ingen undervisning)
 • Juleferie - f.o.m. 22. desember 2016 t.o.m. 3. januar 2017
 • Vinterferie - f.o.m. 20. februar t.o.m. 24. februar 2017
 • Planleggingsdager - 23. og 24 mars 2017
 • Påskeferie - f.o.m. 10. april t.o.m. 17. april 2017
 • Fridag - mandag 1. mai 2017
 • Fridag - onsdag 17. mai 2017
 • Fridag - torsdag 25. mai 2017 (Kristi himmelfartsdag)
 • Fridag - mandag 5. juni 2017 (2. pinsedag)
 • Siste skoledag - 22. juni 2017

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2015-2018

Aktivitet / Skoleår

2016 - 2017

2017 - 2018

2018-2019

2019-2020

Skolestart 17. august 17. august 20. august 20. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 22. des - 2. jan 24. des- 01. jan 23. des- 01. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 10. - 17. april 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april
Siste skoledag 22. juni 22. juni 21. juni 23. juni
Fridager 1. mai
17. mai
25. mai
5. juni
1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni