Svarfrist første inntak

19. juli er siste frist for å svare på tilbud om skoleplass.