Første skoledag

Kjære nye og gamle elever:

Velkommen til oss! Vestby vgs er de siste årene blitt godt kjent for stort fokus på gode resultater og trygt læringsmiljø. Alle ansatte er samkjørte for å gi deg så godt startgrunnlag som mulig for videre yrkes- og studieliv. Vi følger deg nøye hele tiden og skal bidra til at du blir den beste utgaven av deg selv. Vi skal gjøre det med vennlighet. Vårt motto er nemlig «tydelig og vennlig».

Vi skal bidra med vår del. Du må gjøre din. Vi forutsetter regelmessig oppmøte og gode arbeidsrutiner. Med en skolehverdag der både du og vi gjør jobben vår, skal du være så godt yrkes- og studieforberedt som mulig.

Jeg ønsker deg et fint skoleår samtidig som jeg håper på et godt samarbeid med deg og dine foresatte.

Med vennlig hilsen

Per Hedum, rektor

PS! Vi har fått nytt tak over vestibyle og kantine i sommer. Skoleområdet vil ha litt preg av «byggeplass» de første ukene. Deretter skal alt bli veldig fint!

Oppmøte:
Kl. 08:10 - Tilrettelagt opplæring - TO-avdelingen
Kl. 08:10 - Innføringsklassen - TO-avdelingen
Kl. 09:10 - Vg1 alle program - gymsalen
Kl. 11.10 - Vg2 alle program - gymsalen
Kl. 11.10 - Vg3/3PB - på klasserom

Vi skal bidra med vår del. Du må gjøre din. Vi forutsetter regelmessig oppmøte og gode arbeidsrutiner. Med en skolehverdag der både du og vi gjør jobben vår, skal du være så godt yrkes- og studieforberedt som mulig.

Jeg ønsker deg et fint skoleår samtidig som jeg håper på et godt samarbeid med deg og dine foresatte.

Med vennlig hilsen

Per Hedum, rektor

PS! Vi har fått nytt tak over vestibyle og kantine i sommer. Skoleområdet vil ha litt preg av «byggeplass» de første ukene. Deretter skal alt bli veldig fint!

Oppmøte torsdag 16. august:

Kl. 08:10 - Tilrettelagt opplæring - TO-avdelingen
Kl. 08:10 - Innføringsklassen - TO-avdelingen
Kl. 09:10 - Vg1 alle program - gymsalen
Kl. 11.10 - Vg2 alle program - gymsalen
Kl. 11.10 - Vg3/3PB - på klasserom

Elever som går YSK eller TAF år 2. 3 og 4 møter på skolen etter avtale med kontaktlærer.

Elev-PC: Alle elever må stille med egen pc. Se skolens hjemmeside

Utstyr: Ta med skrivesaker. Krav om utstyr på enkelte avdelinger: se skolens hjemmeside

Bokliste: Alle elever får låne bøker. Oversikt over bøker: se skolens hjemmeside

Skolereisekort: Elever som har krav på skolereisekort vil få dette utlevert på skolen.