Follo-Olympiaden

Folloolympiaden er en felles aktivitetsdag for Drømtorp, Frogn, Roald Amundsen, Vestby og Ås VGS. Aktivitetsdagen arrangeres av Follo-elevrådet.

På Vestby vgs gjennomføres det turnering i Volleyball.

For påmelding og mer informasjon besøk: folloolympiaden.com