Konferansetimer Vg2 SSP og Vg2 YF

05
april
Fra kl: 17:00  - 19:00
Legg til i kalender

Gode relasjoner mellom elev/foresatte og skolen/lærerne er betydningsfullt for elevens utvikling og læring. Vi ønsker derfor alle foreldre/foresatte og elever på Vg2 SSP og Vg2 YF velkommen til konferansetimer denne kvelden.

Kvelden er organisert med mulighet for flere møter med elevenes faglærere og kontaktlærer. Konferansetimene er korte orienteringssamtaler om elevens faglige ståsted. Det er naturlig at eleven selv er med.

I samtalene blir det naturlig å snakke om f.eks. følgende forhold ved skolehverdagen; ordensreglement, fravær, trivsel, kontaktlærersamtaler, leksehjelp, prøveplaner, itslearning/Skolearena, «snart 18 år», avsluttende fag.

I forkant av denne kvelden er det lurt om dere tar en samtale med ungdommen deres om i hvilken grad han/hun opplever utbytte av undervisning, skolearbeid, lekser, det enkelte fag, osv. Fraværsomfang er også et godt utgangspunkt for en samtale med ungdommen.  

Samtalene finner sted i skolens kantineområde. Det kan bli litt ventetid dersom dere ønsker å snakke med alle elevens lærere.

Invitasjon konferanser VG2 vår 2018 - YF og SSP (PDF: 195.6 kB)