Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Vg1

Nytt tilbud i Follo: Tekniske og allmenne fag (TAF)

TAF er et skoletilbud for deg som ønsker å jobbe praktisk med byggfag og samtidig har interesse for de teoretiske realfagene.

Opplæringen på TAF skjer i samarbeid mellom den videregående skole og næringsliv, både privat og offentlig. Etter fire år oppnår du dobbel kvalifikasjon: Både svennebrev og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Programmet er først og fremst rettet mot deg som ønsker å studere på høyskole- eller universitetsnivå og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør, men den passer også for andre studier. Studiet for tekniske og allmenne fag gir deg en solid og allsidig utdanning og åpner mange veier for deg etter videregående skole.

TAF er det rette valget for deg som vil noe med utdanningen din!

Vestby vgs - Studiekompetanse og fagbrev på 4 år

Alle timer er 45-minutters enheter.

FAG

            1.år

            2. år

    3. år

     4. år

Fellesfag

 

Norsk

2

2

0

10

Engelsk

3

2

0

0

Matematikk 1T

5

0

0

0

Naturfag

5

0

0

0

Kroppsøving

2

2

0

0

Samfunnsfag

0

3

0

0

Historie

0

0

5

0

Totalt timer fellesfag

17

9

5

10

Programfag SSP

Matematikk (R1 + R2)

0

5

5

0

Fysikk (Fy1 + Fy2)

0

0

5

5

Totalt timer programfag SFP

0

5

10

5

Programfag BA *

17

17

0

0

PTF (fellesfag/programfag SFP fratrukket)

1

4

0

0

Styrking yrkesfag på skolen

2

2

Totalt timer yrkesfag (teori, verksted og/eller bedrift):

20

23

30

30

Herav som lærling

0

0

30

30

Totalt antall timer

37

37

45

45

I ferier

(elevene har ca  4 uker sommerferie)

4,5 uker

Herav 2 i bedrift

4,5 uker

Herav 2 i bedrift

7 uker

Alle i bedrift

7 uker

Alle i bedrift

                                       NB! Det kan komme justeringer av timetallet pga organiseringsutfordringer og pålegg fra direktoratet og skoleeier.

* Programfag BA

Uketimer

Vg1

Produksjon

12

Tegning og bransjelære

5

Vg2

Bransjelære

5

Produksjon

12

 

Eleven får betalt som lærling (av lærlingebedriften) i de timene som defineres som læretid.

Ordforklaringer:

SSP: Studiespesialiserende utdanningsprogram

PTF: Prosjekt til fordypning

 

37 skoletimer tilsvarer ca 28 klokketimer

45 skoletimer tilsvarer ca 34 klokketimer