Nyheter

I 3STC stilte hele klassen inkludert lærer i grønt

Vi støtter elevene i miljøkampen

22.03.2019

Hver måned arrangerer Vestby vgs en aktivitet som kalles for "Klassekampen", hvor de ulike klassene konkurrerer mot hverandre om å samle inn poeng for å kunne vinne en flott premie på slutten av skoleåret. Formålet med aktiviteten er å skape et godt psykososialt miljø for elevene.

Les saken

Erika, Solveig, Ronja og Erfan på DKS.

Den kulturelle skolesekken

14.03.2019

To lærere og to elever reiste onsdag 13.3 på Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Akershus, på Lillestrøm Kulturhus.

Les saken

Spørreundersøkelse til foreldre til elever i videregående skole om skolens arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø

13.03.2019

Kapittel 9 A i opplæringsloven handler om elevenes skolemiljø, og en ny utgave av dette kapittelet i loven trådte i kraft 1. august 2017.

Les saken